Atbalsts zirgu audzetājiem

Selekcijas darbības veicināšana vietējas zirgu šķirnes „Latgales rikšotājs” atjaunošanai

Foto

Atbalsta sniegšanu zirgu īpašniekiem biedrība „Latgales rikšotājs” paredz pirmām kārtām saskaņā ar “Zirgu grupas „Latgales rikšotājs” izkopšanas programmu 2007. - 2012. gadam”, kuru realizē "Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija". Programmas ievadā ir atzīmēts: „Pamatojoties uz vēsturiski izveidotajām zirgu audzēšanas tradīcijām, būtu mērķtiecīgi tās saglabāt un attīstīt arī mūsdienās. Latgales rikšotāji arī turpmāk selekcionējami kā daudzfunkcionāli, rikšošanas un citām sacensībām piemēroti zirgi. Latgales rikšotāji izmantojami arī pajūgu braukšanas sacensībās, tūrismā, darbam aizjūgā, kā arī lauksaimniecības darbos. Zirgam, kuru vēlamies redzēt ar iepriekšminētajām darbaspējām, jābūt ne vien ātram un izskatīgam, bet arī stipram, izturīgam, kā arī jāizceļas ar nosvērtu temperamentu un labdabīgumu. Mūsdienu multikulturālajā vidē Latgales rikšotāju zirgu audzēšanas tradīciju atjaunošanai ir būtiska nozīme Latgales reģiona etniskās identitātes saglabāšanā”.

Foto

Vairāku mūsu asociācijas biedru zirgi ir iesaistīti augstāk minētā programmā un zirgu īpašnieku sadarbība un savstarpēja palīdzība programmas ietvaros ir ļoti aktuāla. Tāpēc „Rudo kumeļu pauguru” īpašnieki Elena un Ivars Stašuļi iniciēja parakstīt sadarbības līgumu ar biedrību „Latgales rikšotājs”, atbilstoši kuram visiem mūsu biedriem ir tiesības:

  • bez maksas izmantot atpūtas telpu, rīkojot pasākumus un sanāksmes
  • bez maksas saņemt biedrības speciālistu profesionālās konsultācijas
  • uz atvieglotiem nosacījumiem izmantot apsēklošanas pakalpojumus ar p/s „Rudo kumeļu pauguri” ērzeļiem
  • izmantot p/s „Rudo kumeļu pauguri” palīdzību dzīvnieku transportēšanā


Foto

Semināru, apmācību rīkošana, zirgu skates, zirgu un zirgu aksesuāru novērtēšanas un pārdošanas popularizācija

Visas šīs ieceres biedrība plāno realizēt savā turpmākajā darbībā un cer, ka tas būs aktuāls ieguldījums zirgu audzēšanas tradīciju kopšanai un attīstībai Latgalē un visā Latvijā. Taču jau tagad esam gatavi sadarboties ar visiem interesentiem šajās jomās.