Rikšošanas sacensības

Foto

Rikšošanas sacensības – rikšotāju zirgu pārbaudījumi hipodromos zirgu iejūdzot speciālos ratos – divriteņu ekipāža, kas ir domāta tieši rikšošanas sacensībām. Retāk rikšošanas sacensības notiek zirgam esot zem segliem. Cilvēku, kurš vada rikšotāju (ratos vai seglos), sauc par braucēju, bet zirgam maksimāli ātri jāveic noteiktā distance noteiktā soļu gaitā – riksī. Sacensības notiek uz hipodromu speciāliem skrejceļiem.

Sacensību distances var būt dažādas. Amerikā ir populāras vienas jūdzes garas distances (1609 m), bet Eiropā – 2100 un 4125 m, Krievijā un Ukrainā populāras ir 1600, 2400, un 3200 m distances.

Rikšošanas sacensību noteikumi dažādās valstīs ir nedaudz atšķirīgas, tomēr sacensību pamatprincips visur ir vienāds. Vienā skrējienā piedalās vairāki zirgi. Par zirga soļu gaitas nomaiņu uz auļiem vai kādu citu veidu, izņemot rikšus, zirgs tiek diskvalificēts. Tomēr ir pieļaujams, ka zirgs veic dažus soļus auļos, kuru laikā braucējs atkal piespiež zirgu rikšot. Šādu „labošanu” skaits tik atrunāts noteikumos, atkarībā no zirga vecuma.

Rikšošanas sacensības hipodromos – ne tikai labāku zirgu strikta atlase, bet arī neizsmeļams azarta avots zirgu cienītājiem. Parasti hipodromos darbojas totalizatori, kuros jebkurš interesents var likt uz kādu no zirgiem un dažreiz arī vinnēt krietnu naudas summu. Vai arī nospēlēties „pa tīro”. Un tomēr pirmām kārtām – rikšošanas sacensības ir zirgu ātruma, izturības un spēka pārbaudījumi. Tas ir rikšotāju zirgu audzētāju speciālistu daudzu gadu pacietīga darba rezultāts.