Zirgu sporta popularizācija

Zirgu īpašnieku asociācija „Latgales rikšotājs” popularizē un sekmē aktīvo atpūtu, kā arī visus sporta veidus kas ir saistīti ar zirgiem Latvijā un ārpus tās robežas.

Bērnu un jauniešu iesaistīšana zirgu sporta aktivitātēs

Psiholoģi, pedagogi un citi sabiedrības locekļi pēdējā laikā akcentē vairākās trauksmainās tendences bērnu audzināšanā, starp kurām ir minēti gan fiziskās aktivitātes, gan uzmanības, gan pozitīvo pārdzīvojumu un adrenalīna trūkums. Vairāki bērni un pusaudži, atbilstoši sava vecuma īpatnībām, nekomfortabli jūtās apkārtējā pasaulē un meklē kādu no sociālām sfērām, kurā viņi varētu attīstīties. Zirgu sports var kļūt par vienu no tādām sfērām. To apliecina ZĪA „Latgales rikšotājs” pieredze, iekļaujot bērnu draivinga disciplīnu savās sacensībās un piedāvājot bērniem savu atbalstu un palīdzību tām gatavojoties

Foto Foto
Tradicionālo sacensību rīkošana vasaras un ziemas tautas draivingā

Draivings - ir viena no senākajām zirgu sporta disciplīnām. Tajā nav jātnieku, bet ir braucēji, kas atrodas viena, divu vai četru zirgu vilktā transporta līdzeklī. Draivinga sacensības ir ļoti aizraujošas un tieši tāpēc mūsdienās, kad mehāniskie transporta līdzekļi ir izkonkurējuši zirgus kā primāros pārvietošanās palīgus, šī sporta disciplīna ļoti strauji attīstās visā pasaulē. Notiek draivinga sacensības arī Latvijā, tās rīko "Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija", "Latvijas Jātnieku federācija".

ZĪA „Latgales rikšotājs”, rīko sacensības tautas draivingā, padarot to demokrātisku un pieejamu ikvienam zirgu īpašniekam, neatkarīgi no sociālā stāvokļa un vecuma. Pie kam kā viena no tradicionālām disciplīnām mūsu sacensībās ir bērnu draivings.

ZĪA „Latgales rikšotājs” attīsta Latgales pajūgu braukšanas tradīcijas balstoties uz z/s „Rudo kumeļu pauguri” uzkrāto pieredzi. 2010.g. vasarā biedrības un „Rudo kumeļu pauguri” īpašnieku Ivara un Elenas Stašuļu (biedrības dibinātāju un lielu zirgu cienītāju un entuziastu) spēkiem sacensības tautas draivingā notika jau 6.reizi.

Foto Foto
Tradicionālo sacensību rīkošana vasaras un ziemas rikšošanā

Rikšošanas sacensības – rikšotāju zirgu testēšana uz ātrumu rikšos. Parasti zirgus iejūdz īpašajos divu riteņu ratos – speciālā rikšošanas ekipāža, kas domātā tieši rikšošanas sacensībām. Retāk rikšošanas sacensības notiek zirgam esot zem segliem. Cilvēks, kurš vada rikšotāju (ratos vai seglos) – braucējs. Rikšošanas sacensības piesaista skatītājus un dalībniekus ar ātrumu un graciozo, īpaši mākslīgi izkoptu zirgu rikšošanas gaitu.

ZĪA „Latgales rikšotājs” saudzē un kopj Latgales rikšošanas tradīcijas balstoties uz Dagdas novadā jau esošo pieredzi. Dagdā rikšošanas sacensības tika atjaunotas kopš 2006.g. – „Dagdas muižā”. Lai tās varētu notikt, daudz spēka, enerģijas un materiālo resursu tām velta liels zirgu cienītājs un entuziasts Anatols Viškurs – viens no mūsu biedrības dibinātājiem, ik reizi dāvājot svētkus Dagdas iedzīvotājiem un visiem interesentiem.

Foto Foto