Projektu realizācija

ZĪA „Latgales rikšotājs” organizē "Zirgu pajūgu braucēju skolu" un sadarbībā ar Kaunatas vidusskolu realizē projektu

MAZI DALĪBNIEKI, LIELI PRIEKI

Foto

Realizācijas laiks: 2011.gads

Realizācijas vieta: „Rudo kumeļu pauguri”, Kaunatas pag., Rēzeknes nov.

Latvija daudzus gadus atpakaļ varēja lepoties ar pietiekami lielu skaitu Latvijas šķirnes braucamā tipa zirgu. Laiks rit, tehnikas jaunievedumi atvieglo mūsu ikdienu, darba un braucamie zirgi ikdienā jau sen nav nepieciešamība. Un tomēr, jo vairāk mūsu dzīve kļūst atkarīga no tehnikas un jaunām tehnoloģijām, jo aktuālāka kļūst nepieciešamība saudzēt un attīstīt tradīcijas, kuras ļauj cilvēkam saskarties ar dzīvu dabu, aktīvi atpūsties, piepildīt sevi ar pozitīvām izjūtām un emocijām.

Projekta mērķis:

 • Organizēt bērnu apmācību draivinga iemaņu apgūšanai, veicināt viņu fizisko un garīgo attīstību un nodrošināt viņiem iespēju apliecināt savu izaugsmi, piedaloties atbilstošā ranga sacensībās

Projekta uzdevumi:

 • Nodibināt biedrības sadarbību ar Rēzeknes novada un pilsētas skolām;
 • Informēt sākumskolas skolēnus par piedāvāto iespēju un izpētīt viņu ieinteresētību iesaistīties apmācībās;
 • Sadarbībā ar skolas administrāciju izveidot sešu - astoņu sākumskolas skolēnu apmācāmo grupu (bērnu draivinga sekciju);
 • Nodrošināt bērnu nokļūšanu uz „Rudo kumeļu pauguriem” un atpakaļ;
 • Organizēt apmācības un treniņus;
 • Informēt un izglītot vecākus par bērnu draivinga īpatnībām un piedāvāt viņiem iespēju piedalīties projekta realizācijā;
 • Organizēt pilsētas, novada, pašvaldību mērogā publisko pasākumu, iekļaujot tajā sacensības bērnu draivingā un citus zirgu paraugdemonstrējumus

Projekta resursi:

 • Biedrības ZĪA „Latgales rikšotājs” biedru pieredze, radošais un intelektuālais potenciāls;
 • z/s „Rudo kumeļu pauguri” un citu biedrības biedru zirgi un zirgu inventārs;
 • Projektam piesaistīto pašvaldības institūciju, sponsoru un fondu līdzekļi, ziedojumi

Novēlam veiksmi un izturību jauniem braucējiem un ceram redzēt viņus draivinga sacensībās jau šovasar!!!